Presidentti Niinistö kannattaa Erdoganin laitonta miehityssotaa Syyriassa?

Ylläpitäjä /

Yle uutisten (2.3. ”Niinistö kuvaa tilannetta Turkin ja Kreikan rajalla todella tukalaksi: ”Hallitsemattoman kansainvaelluksen toinen aalto”) mukaan Suomen presidentti Sauli Niinistö kannattaa Turkissa olevien turvapaikanhakijoiden sijoittamista Turkin miehittämille syyrialaisalueille. Näin Niinistö ilmeisesti hyväksyy Turkin viime lokakuusta asti käymän laittoman miehityssodan Koillis-Syyrian autonomisella alueella.

Aloittaessaan hyökkäyksensä lokakuun yhdeksäntenä 2019 Turkki ilmoitti aikovansa perustaa nk. ”turvavyöhykkeen” koko rajalinjansa pituudelta. ”Turvavyöhykettä” Turkki perusteli ajatuksella asuttaa alueelle Turkissa olevat Syyrian pakolaiset. Käytännössä ”turvavyöhyke” on kuitenkin tarkoittanut veristä sotaa, jossa on käytetty kaikkia mahdollisia likaisia sodankäynnin keinoja: siviilien ja lääkintähenkilökunnan kimppuun on hyökätty, naisia on teloitettu julmalla tavalla ja sodankäynnissä on käytetty kemiallisia aseita, kuten valkoista fosforia. ”Turvavyöhykkeen” rakentamisen nimissä 300 000 ihmistä on joutunut lähtemään pakolaisiksi Koillis-Syyrian autonomiselta alueelta. Aivan kuten Afrinin kantonissa kaksi vuotta sitten, myös syksynä 2019 miehitetyillä Koillis-Syyrian alueilla Erdogan pyrkii tuhoamaan kurdien demokratia- ja itsehallintopyrkimykset korvaamalla alueen kurdiväestön syyrialaisilla pakolaisilla sekä jihadistitaistelijoilla ja heidän perheenjäsenillään. Miehityssota täyttää intentionaalisen etnisen puhdistuksen tunnusmerkit, eikä missään tapauksessa ole lisännyt turvallisuutta alueella – päinvastoin.

Turkin maajoukkoina sodassa ovat toimineet erilaiset jihadistimilitiat, joiden kanssa Turkki tekee systemaattista yhteistyötä. Hyökkäys Koillis-Syyrian autonomiselle alueelle on myös aktivoinut uudelleen ISIS:in hyökkäykset, ja sodan myötä lukuisia ISIS-taistelijoita on myös päässyt pakenemaan aluen vankileirieiltä.

Mitä Turkki 30 kilometriä leveällä ja 250 kilometriä pitkällä ”turvavyöhykkeellä” tarkoittaa, on jäänyt julkisuudessa varsin epäselväksi. Vuonna 2012 perustettu Koillis-Syyrian autonominen alue on ollut yksi harvoista Lähi-idän alueista, missä eri etnisyydet ja uskontokunnat ovat eläneet sovussa ja tasapainossa keskenään. Valtaosa alueen asukkaista on kurdeja. Lisäksi alueella asuu myös esimerkiksi arabeja, assyyrialaisia, turkmeneja ja armenialaisia. On ilmiselvää, että Turkin käymä laiton miehityssota on yhteydessä Turkin vuosikymmeniä harjoittamaan sortoon kurdeja kohtaan.

Erdogan ja hänen AKP-puolueensa pyrkivät maalaamaan kurdeista turvallisuusuhan, jolla perustella laitonta miehityssotaansa. EU:ta kohtaan se käyttää keppihevosenaan ajatusta asuttaa Syyrian muilta alueilta Turkkiin tulleet turvapaikanhakijat tälle nk. ”turvavyöhykkeelle”. Viime viikonloppuna Turkin avattua rajansa Kreikkaan ja ilmoitettua, ettei se aio yrittää estää turvapaikanhakijoita pyrkimästä Eurooppaan, näyttää tämä retoriikka purreen ainakin Suomen presidentti Sauli Niinistöön.

Vaadimme presidentti Sauli Niinistöä perumaan puheensa, joilla hän tukee Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoganin harjoittamaa etnistä puhdistusta ja likaista sodankäyntiä. Erdoganin hallinnon aseellinen, logistinen ja diplomaattinen tuki syyrialaisille jihadistimilitioille on ollut yksi suurimpia syitä Syyrian konfliktin pitkittymiseen ja pakolaisongelmaan. Eurooppalaisten valtioiden hyväksyntä näille sotasuunnitelmille ainoastaan syventää ongelmaa, ei auta ratkaisemaan sitä. Ihmisten inhimilliseen hätään on löydettävä muita ratkaisuja.

Lähde: https://yle.fi/uutiset/3-11237465

Kategoriat: Ajankohtaista