Turkki boikottiin -kampanja leviää Suomessa

Ylläpitäjä /

Suomessa on aloitettu Turkki boikottiin -kampanja. Kampanja kehottaa boikotoimaan Turkin matkailua, Turkin tuontituotteita sekä yhtiöitä, joilla on tuotantoa Turkissa. Kampanja vaatii myös aseviennin lakkauttamista Suomesta Turkkiin.

Perinteisesti Turkki ei ole ollut Suomen keskeinen vienti- tai tuontimaa. Joillain talouden sektoreilla keskinäiset suhteet ovat kuitenkin merkittäviä. Kampanjan toimijoiden tekemän selvityksen perusteella boikotoinnin kärjiksi ovat valikoituneet seuraavat tuotannon osa-alueet: vaate- ja tekstiiliteollisuus, turismi ja asekauppa.

Valtaosa suomalaisista tekstiilibrändeistä on joko ulkoistanut tai siirtänyt tuotantonsa Turkkiin. Finlaysonin tuotannosta 66 % ja Nanson tuotannosta 73 % sijaitsee Turkissa, ja useilla muilla yhtiöillä on tuotantoa maassa pienemmissä mittakaavoissa. Suomalaiset brändit hyötyvät siitä, että Recep Tayyip Erdoganin autoritaarisesti hallinnoimassa Turkissa työntekijöiden järjestäytymistä estetään. Tämän seurauksena työvoima on maassa halpaa ja työolosuhteet kehnoja. Samanaikaisesti mainitut yhtiöt korostavat ekologista ja sosiaalista vastuullisuuttaan suomalaisille asiakkaille. Boikottikampanja kehottaakin vaate- ja tekstiilibrändejä kantamaan vastuunsa ja vetämään tuotantonsa Turkista kunnes Turkki on demokratisoitu ja kurdialueiden miehitys lopetettu. Vallitsevat olosuhteet autoritaarisen hallinnon alaisessa Turkissa eivät ole sen enempää vastuulliset kuin sosiaalisesti kestävät.

Lisäksi, Turkki on useiden vuosien ajan ollut yksi suomalaisten turistien suosituimmista matkakohteista. Vuosi 2015 oli matkailun huippuvuosi 218 803 suomalaisen vieraillessa Turkissa. Tätä seurasi kuitenkin nopea romahdus tilastoissa, johtuen kansalaisyhteiskuntaan kohdistuneista brutaaleista toimista ja sitä seuranneesta kaaoksesta Turkissa vuodesta 2015 eteenpäin. Matkustajaluvut lähtivät uudelleen nousuun vasta Turkin matkailuyhtiöiden ja valtioon kytköksissä olevien yhtiöiden intensiivisen mainostus- ja lobbaustoiminnan myötä. Turkin Kulttuuri- ja turismiministeriön tilastojen mukaan noin 130 000 suomalaista kävi Turkissa viime vuonna, kyseessä ollen toinen perättäinen vuosi, jolloin matkailuluvut kasvoivat. Boikottikampanja muistuttaa suomalaisia Turkin valtion harjoittamasta turismiin liittyvästä valkopesusta sekä siitä, ettei Turkkiin matkustettaisi. Turismin tuomat rahat päätyvät Recep Tayyip Erdoganin autoritaarisen hallinon sekä sen oligarkien ja sotaherrojen taskuihin. Myös joitain urheiluseuroja on kehotettu olemaan mainostamatta turkkilaisia matkailuyhtiöitä, etenkin Turkish Airlinesia, yhtiön linkittyessä AKP-MHP:n (Oikeus- ja kehityspuolueen ja Kansallismielisen toimintapuolueen) hallintoon ja sotatalouteen.

Suomen asevienti Turkkiin puolestaan on kasvanut eksponentiaalisesti 2010-luvulla Recep Tayyip Erdoganin tiukennettua otettaan vallasta ja aloitettua useita sotia kurdeja vastaan niin Turkin rajojen sisä- kuin ulkopuolellakin. Asevienti on kasvanut niin voimakkaasti, että Turkista on tullut toiseksi tärkein kohdemaa suomalaisille asevalmistajille. Tärkein vientituote aseviennissä on suojausteräs, jota myydään turkkilaisille yhtiöille kuten BMC Otomotiville, Otokarille, Nurolille ja Katmercilerille. Nämä puolestaan käyttävät suojausterästä panssaroitujen ajoneuvojen ja tankkien valmistukseen, kuten esimerkiksi BMC:n Kirpi-ajoneuvoon, jota Turkin armeija käyttää. Kirpi-ajoneuvoja on käytetty laittomassa miehityssodassa Rojavassa, Koillis-Syyriassa, niin Afrinin kuin Hesekenkin kantoneissa. Tämä osoittaa voimakkaan ristiriidan käytännön ja Suomen hallituksen linjauksen välillä, jonka mukaan Suomi ei myy aseita maihin, jotka käyttävät aseita valloitussotiin tai ihmisoikeuksien polkemiseen.

Suojausteräksen lisäksi myös ammuksia sekä kehittyneempää teknologiaa kuten tutka-, lämpö-, mittaus- tähtäys- ja drone-järjestelmiä ja niiden osia viedään Turkkiin. Turkin aloitettua hyökkäyksen Rojavaan lokakuun 9. päivänä 2019, Suomi laittoi välittömästi seuraavana iltana jäihin kaikki Turkkia koskevat uudet asevientiluvat. Kuitenkin jo voimassa olleet 20 lupaa ovat edelleen voimassa vielä useiden vuosien ajan. Toisin sanoen sotateknologian vienti Turkkiin jatkuu yhä keskeytyksettä. Boikottikampanja vaatii Suomea seuraamaan omaa linjaustaan olla viemättä aseita maihin, joissa tukahdutetaan ihmisoikeuksia tai jotka ovat osallisina aseellisissa konflikteissa. Turkki täyttää nämä molemmat kriteerit, vaikka jo pelkästään toinenkin näistä riittäisi syyksi uudelleenarvioida ja peruuttaa olemassa olevat luvat.

Boikottikampanja päivittää nettisivuillaan (turkkiboikottiin.net) kampanjan etenemistä kaikilla kampanjan osa-alueilla: niin asevientiä, suomalaisten yhtiöiden Turkin tuotantoa kuin Turkin tuontituotteitakin koskien.

Kategoriat: Ajankohtaista