Turkki on alkanut täyttää Ilisun patoallasta Tigris-joella Kaakkois-Turkissa

Ylläpitäjä /

Turkki on alkanut täyttää Ilisun patoallasta Tigris-joella Kaakkois-Turkissa – voimalaitoshanke upottaa alleen ”sivilisaation kehdon” ja tekee 80 000 ihmisestä kodittomia

Vuonna 2010 Kaakkois-Turkissa, lähellä Turkin ja Syyrian rajaa, alettiin rakentamaan Ilisun vesivoimalaitosta ja sen tarvitsemaa patoallasta. Tammikuussa 2020 Turkki aloitti patoaltaan täyttämisen, ja parhaillaan vesimassat ovat pikkuhiljaa upottamassa alleen 12 000 vuotta vanhan Hasankeyfin kaupungin.

Paikalliset asukkaat – kuten lukuisat muutkin tahot – ovat vastustaneet Ilisun voimalaitos- ja patohanketta alusta asti. Lähtökohtaisesti on ollut tiedossa, että toteutuessaan voimalaitos tulee hukuttamaan alleen 199 kylää sekä Hasankeyfin historiallisen kaupungin. Samalla lähes 80 000 ihmistä joutuu jättämään kotinsa ja asuinalueensa. Toisin sanoen, alueen asukkaista tulee pakolaisia.

Valtaosa alueen asukkaista on kurdeja, tosin Hasankeyfin kaupungin väestöstä puolet on arabeja. Ennen 1900-luvulla toteutettua kansamurhaa, Hasankeyfissa ja muutamissa sen ympäryskunnissa asui myös paljon assyrialaisia.

Voimalaitoshanke sijaitsee muinaisessa Mesopotamiassa, jota kutsutaan myös sivilisaation kehdoksi. Yli 12 000 vuotta vanha Hasankeyfin kaupunki on yksi pisimpään yhtäjaksoisesti ihmisen asuttamia paikkoja, ja siten kulttuurihistoriallisesti ja arkealogisesti ainutlaatuinen. Vuosisatojen ajan Silkkitien reitti kulki Hasankeyfin kautta, ja keskiajalla Hasankeyf oli yksi alueen isoimmista kaupungeista. Arkeologisissa tutkimuksissa kaupungista on löydetty merkkejä yli kahdestakymmenestä kulttuurista.

Alue on biodiversiteetiltään erittäin rikas ja myös joidenkin vaarantuneiden lajien kuten Rafetus euphraticus -kilpikonnan elinympäristö. Tigris-joki on keskeinen koko alueen ekologian kannalta. Patoamisen myötä veden laadun katsotaan muuttuvan varsin huonoksi. Lisäksi patoaminen tulee mitä todennäköisimmin muuttamaan alueen mikroilmastoa. Patoamisella tulee olemaan myös merkittäviä vaikutuksia Pohjois-Syyriaan sekä Irakiin, jossa maanviljelys on riippuvaista Tigris-joen vedestä. Patoallas saattaa pysäyttää joen virtauman Irakiin useiksi kuukausiksi vuodessa.

Tammikuun seitsemäntenä 2020 Ilisun patoaltaan vedet saavuttivat Hasankeyfin kaupungin. Mikäli hanketta ei pysäytetä välittömästi, vajoaa kaupunki veden alle seuraavien muutaman viikon aikana.

Patohankkeen takana ovat itävaltalainen Andritz, turkkilaiset yhtiöt Nurol ja Malamira sekä turkkilaiset pankit Halkbank, AKBank ja GarantiBank. GarantiBank on puoliksi espanjalaisen Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) -pankkiyhtymän omistama. Malamira-yhtiössä on kytköksiä Turkin presidentti Erdoğanin lähipiiriin.

Receep Tayip Erdoğanin johtamasta Turkista on tullut diktatuurinen maa, jossa valtapuolue AKP:n politiikkaa harjoitetaan keinoja kaihtamatta. Erityisesti tämä näkyy alueen kurdiväestön kohtelussa.

Älä hyväksy Turkin toimia syrjäyttää lähes 80 000 ihmistä kodeistaan voimalaitoshankkeen nimissä! Sano ei Turkin kulttuurihistoriaa tuhoavalle politiikalle!

Turkin boikotoiminen on helppo ja konkreettinen tapa vastustaa Turkin diktatuuria, sotatoimia sekä kurdeja syrjivää politiikkaa. Lisäksi voit samalla vastustaa kulttuurihistoriallisesti merkittävien alueiden tuhoamista.

Ei matkusteta Turkkiin, ei lennetä turkkilaisilla lentoyhtiöillä, ei osteta Turkissa tuotettua!

Kategoriat: Ajankohtaista